Disclaimer

De informatie op www.friedolien.nl wordt met de grootst mogelijk zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Friedolien behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang zonder enige kennisgeving door te voeren.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, zijn eigendom van Friedolien. Het auteursrecht van alle ontwerpen ligt bij Friedolien alsmede het fotomateriaal. Het is dan ook niet toegestaan om (zonder toestemming) deze over te nemen. Niets uit de website (www.friedolien.nl) mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Friedolien.

Het kan voorkomen dat hyperlinks op de website www.friedolien.nl leiden naar websites buiten het domein van Friedolien en geen eigendom zijn van Friedolien. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Friedolien. Friedolien kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites en ook niet voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.